English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Pracownicy Biura LLP - Erasmus
Koordynator Wydziałowy
Dr Grzegorz Kula jest głownym koordynatorem programu Erasmus na Wydziale Nauk Ekonomicznych
e-mail: gkula(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl
 Czwartek
13:00 - 15:00
pokój 2
   

 
e-mail: erasmus(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl
 


Obsługa administracyjna biura Erasmus na WNE, UW

Pani Izabela Barzycka - obsługa administracyjna biura programu Erasmus na Wydziale Nauk Ekonomicznych
e-mail: ibarzycka(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl; tel. +48 22 55 49 191
 poniedziałek 12:00 - 18:00
  środa            12:00-16:00
  czwartek      12:00-16:00
  pokój M
   

 
e-mail: erasmus(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl ; ibarzycka(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl