English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Kadra akademicka
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1953 roku. Obecnie składa się ośmiu Katedr i dwóch Zakładów, działa także pięć ośrodków badawczych. Na Wydziale zatrudnionych jest blisko stu pracowników naukowych, w tym siedmiu profesorów zwyczajnych, trzech profesorów nadzwyczajnych i siedmiu profesorów UW.

Lista pracowników WNE