English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (administracja)

Informacje o wyjazdach pracowników administracji w celach szkoleniowych można znaleźć na stronie BWZ. Na stronie tej są również ofery z informacjami o szkoleniach przeprowadzanych na uczelniach partnerskich, które dotarly do BWZ.

Konkursy na stypendia dla nauczycieli akademickich (STA i STT)
Przypominamy, że zostały ogłoszone trzy konkursy dotyczące stypendiów Erasmus na wyjazdy pracowników w ramach:
  1. projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103)” -  dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.
  2. tego samego projektu – dla innych pracowników w celach szkoleniowych.
  3. projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)” -  dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć.

Dla aplikacji na konkursy na stypendia i szkolenia na rok ak. 2017/18, jakie zostaną zgłoszone po ww. terminach istnieje możliwość uzyskania miejsca z listy rezerwowej.
Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ lub u p. Moniki Kalinowskiej.

Kolejny proces rekrutacji planowany jest na październik/ listopad 2017.