English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Mobilność Nauczycieli Akademickich

Wymiana Nauczycieli Akademickich

 

Aktualna lista umów z uczelniami partnerskimi na r.ak. 2017/18 -  więcej...  

Program Erasmus+ skierowany jest także do wykładowców - nauczycieli akademickich. Dokumenty i zasady są dostępne na stronie BWZ.

Wymiana obejmuje krótkie wyjazdy na wykłady gościnne do uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. Standardowy czas pobytu wynosi tydzień. Maksymalny czas trwania wyjazdu wynosi 6 tygodni, jednak ze względu na ograniczone fundusze stypendium Erasmus będzie wypłacane jak za okres do jednego tygodnia pobytu.
Wykładowcy, którzy chcą wygłosić wykłady za granicą muszą wybrać uczelnię, uzgodnić z nią Indywidualny Program Nauczania oraz uzyskać akceptację przedstawiciela goszczącej uczelni. BWZ wymaga przedstawienia Indywidualnego Programu Nauczania podpisanego przez uczelnię goszczącą zanim podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracownika naukowego na wymianę.
Praca ze studentami (nie tylko wykłady) na uczelni goszczącej powinna obejmować conajmniej 8h. 

Pobyt w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 października  do 31 sierpnia.
Jedna osoba może ubiegać się o fundusze Erasmus na maksymalnie 2 wyjazdy w ciągu jednego roku akademickiego. 

Drugą istotną kwestią są wykładowcy, którzy mogliby odwiedzić WNE UW. Jeśli znają Państwo wykładowców z uczelni partnerskich, którzy chcieliby przyjechać i wygłosić wykład, to na pewno warto ich zaprosić w ramach ERASMUS.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ - KOMUNIKATY: