English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Kontakt

Lokalizacja:
Biuro Erasmus mieści się w pokoju M na drugim pietrze nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych. Informacje na temat dokładnej lokalizacj wydziału wraz z mapą można znaleźć  tutaj.

 


 

Adres do Korespondencji
Biuro Erasmus
Wydział Nauk
Ekonomcznych
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa, Polska 
Numer telefonu : 55 49 191
Numer faxu: 831 28 46
Adres e-mail : erasmus(at)wne(dot)uw(dot)edu(dot)pl 

Wydziałowym Koordynatorem ds. wymiany Erasmus+ na WNE UW jest Pan dr Grzegorz Kula,
natomiast opiekę administracyjną w zakresie zagadnień związanych z programem Erasmus+ sprawuje Pani Monika Kalinowska