English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Jak aplikować

Rekrutacja 2017/18

Uwaga prosze uważnie przeczytać do końca.
Aby zaaplikować na stypendium Erasmus należy zalogować się do Usos Web a następnie prześć do sekcji Dla Studentów:

Rekrutacja Erasmus

Listę Uczelni na które można aplikować można znaleźć  TUTAJ po wybraniu danej oferty można zapoznać się ze szczególami oferty.

Następnie należy przejść do sekcji wnioski i po wybraniu wydziału kliknąć na utwórz wniosek,
Rekrutacja Erasmus

Po wypełnieniu i przesłaniu aplikacji on - line  należy również złożyć w zamkniętej kopercie następujące dokumenty zebrane w przeźroczystej koszulce:

  • CV
  • Krótki LM dotyczący trzech uczelni spośrod wybranych przez kandata (maksymalnie 1,5 strony A4, - trzy Uniwersytety, które wybrałem i co zamierzam tam studiować)
  • Aktualne zdjęcie
  • Własnoręcznie napisane oświadczenie o nie posiadaniu warunków (podpisane) - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów II°.
  • Deklaracja czy student wcześniej był na wymianie lub praktykach w ramach programu Erasmus z podaniem długości pobytu i poziomu studiów, na którym wyjazd lub praktyka były realizowane.
  • Oswiadczenie o średniej (min. 3,49; student pisze oświadczenie sam, nie wymagane jest poświadczenie przez Dziekanat). Dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia wymagana jest informacja o średniej z trzeciego roku studiów licencjackich,
  • Zgodnie z wytycznymi BWZ osoby kończące studia licencjackie mogą być kwalifikowane wyłącznie na 2 semestr pierwszego roku studiów magisterskich.
  • Kopie certyfikatów językowych/ zaświadczenie z SZJO/wydruk wyniku egzaminu UW z USOS
  • oraz pobrany i wypełniony  formularz rekrutacyjny - formularz ten służy do wskazania wyboru uczelni zagranicznej

 

I tura DEADLINE 12.02.2017
II tura rekrutacji na studia częściowe Erasmus 2017/18 - prowadzona jest centralnie przez BWZ.

Dokumenty w koszulce mozna składać na portierni z dopiskiem REKRUTACJA 2017 ERASMUS +