English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Jak aplikować

Rekrutacja 2018/19

Uwaga prosze uważnie przeczytać do końca.

Aplikowanie przez USOS jest na razie niemożliwe z przyczyn technicznych. Proszę do 31.01.2018 złożyć dokumenty papierowe, a my Państwa poinformujemy, gdy będzie już otwarta aplikacja przez USOS.


Aby zaaplikować na stypendium Erasmus należy zalogować się do Usos Web a następnie prześć do sekcji Dla Studentów:

Rekrutacja Erasmus

Listę Uczelni na które można aplikować można znaleźć  TUTAJ po wybraniu danej oferty można zapoznać się ze szczególami oferty.

Następnie należy przejść do sekcji wnioski i po wybraniu wydziału kliknąć na utwórz wniosek,
Rekrutacja Erasmus

Po wypełnieniu i przesłaniu aplikacji on - line  należy również złożyć w zamkniętej kopercie następujące dokumenty zebrane w przeźroczystej koszulce:

  • CV
  • Krótki list motywacyjny dotyczący trzech uczelni spośród wybranych przez kandydata (maksymalnie 1,5 strony A4, - trzy Uniwersytety, które wybrałem i co zamierzam tam studiować),
  • Aktualne zdjęcie,
  • Własnoręcznie napisane i podpisane oświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu warunków. W wypadku posiadania warunków należy podać jakie to przedmioty i w jakim semestrze są zaliczane - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
  • Deklaracja czy student wcześniej był na wymianie lub praktykach w ramach programu Erasmus z podaniem długości pobytu i poziomu studiów, na którym wyjazd lub praktyka były realizowane,
  • Oświadczenie o średniej (min. 3,49; student pisze oświadczenie sam, nie jest wymagane poświadczenie przez Dziekanat). Dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia wymagana jest informacja o średniej z dyplomu studiów licencjackich,
  • Kopie certyfikatów językowych/ zaświadczenie z SZJO/wydruk wyniku egzaminu UW z USOS,
  • Pobrany i wypełniony formularz rekrutacyjny - formularz ten służy do wskazania wyboru uczelni zagranicznej.

 

I tura DEADLINE 31.01.2018
II tura rekrutacji na studia częściowe Erasmus 2018/19 - prowadzona jest centralnie przez BWZ.

Dokumenty w koszulce mozna składać na portierni lub w pokoju M z dopiskiem REKRUTACJA 2018 ERASMUS +