English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Rekrutacja na studia częściowe Erasmus+

W kwalifikacji na studia częściowe w ramach ERASMUS Plus mogą brać udział:

  • studenci przynajmniej drugiego roku studiów licencjackich,
  • przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, 
  • pierwszego roku studiów II stopnia
  • uczestnicy studiów doktoranckich UW. 
W kwalifikacji mogą brać udział zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w Programie.

Rekrutacja  na Rok Akademicki 2017/18 przez Usos Web rozpocznie się  30.01.2017 i potrwa do 12.02.2017.