English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Przedmioty kluczowe i punkty za seminaria magisterskie

Kanon przedmiotów obowiązkowych dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany uzyskać w ciągu roku 60 ECTS. W ciągu semestru ma obowiącek na uczelni goszczącej uzyskać minimum 20 ECTS; pozostałe punkty mogą być uzyskane na WNE. Niezależnie od tego, czy student wyjeżdża na wymianę, czy zostaje na WNE, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów kluczowych, których lista jest umieszczona poniżej. W związku z tym na uczelni goszczącej należy w pierwszej kolejności szukać odpowiedników przedmiotów kluczowych. O tym, czy dany kurs jest odpowiednikiem przedmiotu kluczowego decyduje kierownik specjalizacji, albo programu. Jeżeli student nie znajdzie na uczelni goszczącej odpowiedników przedmiotów kluczowych, które powinien w danym semestrze zrealizować, będzie musiał zaliczyć je po powrocie. Przy czym niemożność znalezienia przedmiotów kluczowych nie zwalnia studenta z wymogu uzyskania 60 ECTS w ciągu roku.

Student musi zaliczyć przedmioty kluczowe. Dla pozostałych przedmiotów, które realizowałby, gdyby nie jechał na wymianę, nie musi szukać odpowiedników, nawet jeżeli są to przedmioty obowiązkowe. Zamiast nich znajduje takie przedmioty, które go interesują, pod warunkiem, że zostaną one zatwierdzone przez wydziałowego koordynatora Erasmus+

Przedmioty kluczowe na WNE UW od r.ak. 2017/18.

.