English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Praktyki w ramach LLP

Rekrutacja na Praktyki w ramach ERASMUS+ 

O wyjazd na praktyki w ramach ERASMUS+ mogą się ubiegać studenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. O praktykę należy się starać samodzielnie, chociaż BWZ otrzymuje pewną liczbę propozycji. Są one przedstawione poniżej.

Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w Programie.

Studenci ostatniego roku studiów muszą zakończyć praktykę przed ukończeniem studiów tj. przed uzyskaniem absolutorium. Jest jednak możliwość wyjazdu na praktyki absolwentów, pod warunkiem, że praktyka została przyznana przed ukończeniem studiów.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie BWZ UW 

Komunikat BWZ - praktyki studenckie 2016/17
Komunikat BWZ - praktyki absolwenckie 2016/17