English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Jestem Studentem WNE

Rekrutacja do programu Erasmus+ w roku 2018/2019  

 

Szanowni Państwo,

 

Zaczynamy przygotowania do rekrutacji na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Aplikacje przyjmujemy od 22 do 31 stycznia 2018. Najważniejsze zasady rekrutacji wprowadzone przez rektorat są następujące:

1. Na wymianę nie mogą aplikować studenci, którzy na dzień 9.03.2018 będą mieli więcej niż jedno zaliczenie warunkowe.

2. Stypendium Erasmus w roku akademickim 2018/19 może być przyznane jedynie studentom, którzy posiadają średnią z poprzedniego roku studiów co najmniej 3,49. Studenci ze średnią poniżej 3,49 mogą zostać nominowani na wymianę, ale bez gwarancji uzyskania stypendium. Może im ono zostać przyznane na późniejszym etapie, pod warunkiem posiadania przez UW „nadwyżki” funduszy z zachowaniem zasady równego traktowania.

Punkt pierwszy oznacza, że jeżeli ktoś ma wiele warunków w bieżącym semestrze zimowym, ale zaliczy je w najbliższej sesji egzaminacyjnej, to będzie mógł jechać na wymianę. Na wymianę nie będą mogli wyjechać studenci, którzy skończą bieżący rok akademicki z więcej niż jednym warunkiem..

Spotkanie informacyjne odbyło się w czwartek, 14 grudnia 2017. Prezentacja jest dostępna tutaj. Zachęcam Państwa do szukania uczelni, na które chcielibyście pojechać. Aktualna lista uczelni jest dostępna poniżej.

Sugeruję, by szukając uczelni zwrócić przede wszystkim uwagę na wymagania językowe i ofertę kursową. Oczywiście, ciepły klimat i bliskość plaży są istotne, ale jedziecie tam w końcu studiować. Jeżeli wybrany uniwersytet nie oferuje interesujących Was zajęć, albo są one w języku, którego nie znacie, może lepiej szukać gdzie indziej.

Sprawdźcie uważnie stronę z informacjami dla Erasmusów uczelni, na którą chcecie jechać. W miarę możliwości będziemy starać się informować Was o wymaganiach językowych, w niektórych wypadkach mamy pewną wiedzę o ofercie kursowej, ale to się często zmienia. Dlatego musicie sprawdzać to samodzielnie i to więcej niż raz. Mieliśmy już sytuacje, gdy nagle ogłoszono podniesienie wymaganego poziomu języka, albo zmieniono listę kursów w języku angielskim, co powodowało duże problemy dla studentów już nominowanych do wyjazdów na te uczelnie.

Jeżeli komuś z Państwa zależy na wyjeździe na uczelnię, z którą umowa nie przewiduje wymiany na określonym poziomie studiów, proszę mimo wszystko uwzględnić ją w aplikacji. Jeżeli nie będzie chętnych na wymianę zgodną z umową, będziemy pytać uczelnie partnerskie, czy jest możliwe wykorzystanie wolnych miejsc dla studentów na innych poziomach. Jeżeli chcecie jechać na uczelnię, z którą wydział nie ma umowy o wymianie, sprawdźcie umowy innych wydziałów. Jeżeli ich studenci nie wykorzystają tych miejsc, będziecie mogli się o nie ubiegać. Teoretycznie obowiązuje zasada, że możecie wyjeżdżać tylko na umowy z wydziałów o podobnym zakresie tematycznym – w naszym wypadku zdaniem BWZ jest to tylko Zarządzanie – ale w praktyce zdarzają się od tej zasady wyjątki.

Bardzo proszę, żebyście przeczytali wydziałowy regulamin rekrutacji w zakładce „Wymagania i procedura” poniżej. Poza nowymi zasadami wspomnianymi na początku, podstawową zasadą jest, że może jechać każdy student, który zna język wykładowy na poziomie wymaganym przez uczelnię goszczącą i język angielski na poziomie B2. Średnia ocen (poza wymogiem 3,49) jest istotna, gdy na jedno miejsce kandyduje więcej niż jedna osoba. Aby student wyjechał, musi mieć zaliczony rok akademicki. Nie można wyjeżdżać w semestrze, w którym ma się warunek.

Aplikować mogą studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku studiów magisterskich. Studenci trzeciego roku studiów licencjackich mogą aplikować na wyjazdy, które odbywają się w czasie, gdy ponownie będą studentami. Oznacza to, że jeżeli kończycie licencjat i chcecie jechać na semestr zimowy pierwszego roku studiów magisterskich, to w momencie wyjazdu musicie być już przyjęci na studia. Może być to problemem dla osób, które planują bronić się we wrześniu, a chcą jechać na uczelnie, gdzie semestr zimowy zaczyna się wcześniej niż w październiku.

Przypominam, że w ramach programu Erasmus+ można wyjechać na wymianę wiele razy w ciągu studiów. Na każdym stopniu studiów student ma prawo wyjechać na 12 miesięcy (łącznie na wymiany i praktyki). 

          Zapraszam do aplikowania,
          Grzegorz Kula