English Polski
Wydział Nauk EkonomicznychUniwersytet Warszawski
Aktualności

wykladowca student prejzdzajacy administracyjni
poniedziałek wtorek

środa

czwartek piątek
10:00-14:00, p. M


10:00-14:00, p. M
 

10:00-14:00, p. M

10:00-14:00, p. M 10:00-14:00, p. M
      Dyżur koordynatora p. B006
13:15-14:50 (od września 2017)
 

 

II tura rekrutacji na stypendium Erasmus+

Drodzy Studenci,

 

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza do udziału w drugiej ogólnouniwersyteckiej turze rekrutacji na stypendium Erasmus+

 

Szczegóły: http://erasmus.wne.uw.edu.pl/media/2018_kom_II_tura_SMS_z_finansami.doc

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA)

Drodzy Studenci,

 

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza na Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA) do krajów programu.

Szczegóły: http://erasmus.wne.uw.edu.pl/media/2017SMPA_KOMUNIKAT_8_18_SMPA_2017_2018_05_04_18.doc

                    http://erasmus.wne.uw.edu.pl/media/2017SMP_KOMUNIKAT_7_18_SMP_2017_2018_05_04_18.doc

      

Erasmus+ Wyjazdy na studia do krajów spoza UE (KA107 2017)

Szanowni Studenci,

 

Uprzejmie informujemy o naborze na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

Wszystkie informacje:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie zakładka O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

 

Fulbright Graduate Student Award

Drodzy Studenci,

 

Polsko-Amerykańska Komisja zaprasza do zgłoszeń w ramach programów stypendialnych i prosi o zamieszczenie poniższych informacji na stronach internetowych UW i w mediach społecznościowych. W załączeniu także plakat. Uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji Państwa studentom i pracownikom. W razie pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Komisją Fulbrighta: http://www.fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

 

1. Marzysz o studiach w USA? Zaaplikuj o stypendium Fulbright Graduate Student Award! Komisja Fulbrighta @FulbrightPolska czeka na zgłoszenia do 27 kwietnia 2018: https://goo.gl/DaQrXm


Studia w USA, program Fulbright Graduate Award:  https://www.facebook.com/events/313438749178113

Staże studenckie w Kongresie USA

Szanowni Państwo,

Ambasada USA i Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) zapraszają studentów/studentki do ubiegania się o staże w biurach Kongresu USA.

Kto może się ubiegać?

Studenci polskich i zagranicznych uczelni. Idealni kandydaci powinni być zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i pozaakademicką. Doświadczenie w sektorze NGO będzie dodatkowym atutem kandydata.

 

Wymagania wobec kandydatów:

- mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992r. lub później)

- posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

- posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

 

Termin wysyłania zgłoszeń to 15 marca 2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLFhttp://transatlanticforum.org/

 

Szczegóły programu:

Staże TFLF są zaplanowane na czas od 6 do 8 tygodni i zakończą się nie później niż we wrześniu 2018r. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Stażyści uczestniczą w dodatkowych spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Zachęcamy do zapoznania się z relacją uczestników poprzedniej edycji programu tutaj: http://transatlanticforum.org/edition-2017/

 

Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań, by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

 

Pełen opis programu, informacje o kryteriach konkursu i wymaganych dokumentach: http://transatlanticforum.org/apply/

 

Transatlantic Future Leaders Forum to polska organizacja pozarządowa powołana, by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie i Londynie.

 

Celem Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) jest rozwój kadry młodych polskich liderów, którzy rozumieją znaczenie stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Europą i NATO. Od 2016r. Ambasada USA w Warszawie jest strategicznym partnerem programu.

Brak możliwości rekrutacji przez USOS

Za względu na problemy techniczne ciągle nie ma możliwości składania aplikacji na wymianę przez USOS. Proszę do 31.01.2018 składać dokumenty papierowe na portierni bądź w pokoju M w dziekanacie. Poinformujemy Państwa, gdy moduł rekrutacji w USOS zacznie działać.

Uaktualnione wydziałowe zasady rekrutacji na Erasmus 2018/2019

Uaktualnione wydziałowe zasady rekrutacji na wymianę w ramach programu Erasmus w 2018/2019 są dostępne tutaj.

Rekrutacje na wymianę 2018/2019

Aplikacje studentów, którzy chcą wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+ przyjmujemy od 22 do 31 stycznia 2018. Szczegóły w zakładce "Jestem studentem WNE".

Kwalifikacje na studia częściowe w uczelniach kanadyjskich i francuskich w ramach umów bilateralnych na rok akademicki 2018/19

Drodzy Studenci,

 

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje o kwalifikacjach na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych na niżej wymienione uczelnie:

 

a/ dla studentów

FRANCJA

- Ecole Normale Supérieure de Paris

- Université Paris II Assas

 

KANADA

- Carleton University

- McGill University

- University of British Columbia

- University of Ottawa

 

b/ dla doktorantów

KANADA

- University of British Columbia

- University of Ottawa

 

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków, wymaganych dokumentach  i terminach znajdują się na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2 (dla studentów) i http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow (dla doktorantów).